(1) GM Hector - Hannes,D
LGA Open (1.1), 03.09.20091.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 Lf5 4.f3 h6 5.Lh4 c6 6.Dd2 Sbd7 7.0-0-0 Da5 8.e4 Lg6 9.e5 Sg8 10.e6 fxe6 11.Ld3 Lf7 12.f4 Sgf6 13.Sf3 0-0-0 14.Se5 Sxe5 15.fxe5 g5 16.Le1 Se8 17.h4 Lh5 18.Le2 Lxe2 19.Dxe2 Tg8 20.hxg5 hxg5 21.Dg4 Sc7 22.Th3 Da6 23.Se2 b6 24.Ta3 Db7 25.Tf3 Kd7 26.Ld2 c5 27.Th1 Sb5 28.Th7 Sxd4 29.Sxd4 cxd4 30.Lxg5 Te8 31.Tg3 Da6 32.Dd1 Dc4 33.Th4 Lg7 34.Txd4 Dc7 35.Txd5+ exd5 36.Dxd5+ Kc8 37.Da8+ Kd7 38.Td3+ Ke6 39.Dd5+ Kf5 40.Df7+ Kxg5 41.Tg3+ Kh4 42.Df4+ Kh5 43.Dg5# 1-0