(1) Hou,Yifan (2577) - Karpov,Anatoly (2619) [C49]
Match Sanya/Hainan/China (1), 06.11.20101.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.Sc3 Lb4 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Lg5 Lxc3 8.bxc3 De7 9.Te1 a6 10.Lxc6 bxc6 11.d4 a5 12.Tb1 De6 13.a3 Sd7 14.Sh4 f6 15.Lc1 Sb6 16.Sf5 Sc4 17.Se3 La6 18.f4 Sxe3 19.Lxe3 Dc4 20.Dd2 Tae8 21.fxe5 fxe5 22.Lf2 h6 23.h3 Tf7 24.Lg3 Kh7 25.Kh2 Lb5 26.Tbd1 Te6 27.Ta1 La4 28.dxe5 dxe5 29.Tac1 Dc5 30.De3 Dxe3 31.Txe3 Td7 32.Td3 Tdd6 33.Kg1 Lb5 34.Tdd1 Le2 35.Te1 Td2 36.Lf2 Lb5 37.Le3 Td7 38.Tcd1 Ted6 39.Txd6 cxd6 40.Lb6 a4 41.Le3 c5 42.Kf2 Tf7+ 43.Kg3 Tf6 44.Ld2 Kg8 45.Te3 Lc6 46.Te2 Tf1 47.Le1 Kf7 48.c4 Ke6 49.Ld2 Ta1 50.Te3 Ta2 51.Kf3 Txc2 52.Lc3 Lb7 53.g3 La6 54.Le1 Lxc4 55.Tc3 Le2+ 56.Ke3 Ta2 57.Ld2 Lf1 58.h4 Lh3 59.Lc1 Lf1 60.Ld2 Kd7 61.Lc1 Kc6 62.Kf3 Le2+ 63.Ke3 Lh5 64.Ld2 Lg4 65.Kd3 Kb5 66.Ke3 0-1