(1) Shankland,Samuel L (2512) - Kamsky,Gata (2733) [D15]
ch-USA KO Saint Louis USA (1.1), 23.04.20111.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 a6 5.c5 g6 6.h3 Lg7 7.Lf4 0-0 8.e3 Lf5 9.Le2 Sbd7 10.Db3 Dc8 11.Sh4 Le6 12.0-0 Sxc5 13.dxc5 d4 14.Dc2 dxc3 15.Le5 Td8 16.Lxc3 Td5 17.Ld4 Lxh3 18.gxh3 Dxh3 19.Lxf6 exf6 20.Sg2 Tg5 21.De4 f5 22.Df3 Dh6 23.Df4 Te8 24.Dh2 f4 25.Dxh6 Lxh6 26.exf4 Txc5 27.Lf3 Lg7 28.Se3 Te7 29.Tab1 Lh6 30.Sg2 a5 31.Tfe1 Kf8 32.b3 Txe1+ 33.Txe1 Tc2 34.Te2 Tc3 35.Te3 Tc2 36.a4 b5 37.Le4 Tc1+ 38.Kh2 bxa4 39.bxa4 Tc4 40.Kg3 Lg7 41.Lf3 Ld4 42.Td3 Txa4 43.Lxc6 Tc4 44.Ld5 Tb4 45.Se3 La7 46.Tb3 Lb8 47.Txb4 axb4 48.Kf3 f5 49.Sc2 1/2-1/2